Sztuka nowoczesna

Wystawa zbiorowa

12. – 30.01.2023