Zbiory sztuki współczesnej

Galeria Olimpus

Galeria prezentuje najważniejsze zjawiska sztuki
polskiej XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem
łódzkiego środowiska artystycznego.
Oferta firmy obejmuje profesjonalną pomoc przy
tworzeniu i opracowywaniu kolekcji dzieł sztuki.