Henryk Stażewski

Regulowanie ostrości widzenia

26.02. – 21.03.2019