Andrzej Łobodziński

ur. 29 IV 1931, Łódź, malarz i grafik; od 1993 profesor PWSSP (ASP) w Łodzi; autor spektakli audiowizualnych Audycje (1967, we współpracy z K. Zielińskim), wytyczających układ form w przestrzeni za pomocą sygnałów dźwiękowych; tworzy obrazy, grafiki i rysunki o prostej, niemal geom. strukturze.